Διαγωνισμός

Ηλεκτρόδ. Συγχρον. απινίδωσης βηματοδότηση EDGE ενηλίκων ΜΧ (2797)

Τίτλος - Περιγραφή:
Ηλεκτρόδ. Συγχρον. απινίδωσης βηματοδότηση EDGE ενηλίκων ΜΧ (2797)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2021 08:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2021 08:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8419
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2797
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2797

Ανάγκες Αιμοδυναμικού

Άμεση Παράδοση

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη