Διαγωνισμός

Επικολλημένα ηλεκτρόδια χρυσά με οπή ΜΧ (2799)

Τίτλος - Περιγραφή:
Επικολλημένα ηλεκτρόδια χρυσά με οπή ΜΧ (2799)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/01/2021 08:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/01/2021 08:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8422
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2799
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2799

Ανάγκες Εγκεφαλογράφου

Άμεση Παράδοση

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη