Διαγωνισμός

Καθετήρας Παροχ/σης Αν/κτοι 10fr -25cm (10)

Τίτλος - Περιγραφή:
Καθετήρας Παροχ/σης Αν/κτοι 10fr -25cm (10)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/01/2021 14:17
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/01/2021 14:17
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8423
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΓΔΕΥ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 10

Ανάγκες ΔΥΥ

Άμεση Παράδοση

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη