Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ CAIR-DROPS ΜΧ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ SPIRO (19)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ CAIR-DROPS ΜΧ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ SPIRO (19)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2021 14:16
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2021 14:16
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8426
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
19
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΙΜΑΤΟΛ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 19

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κλινική/Τμήμα : ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

 

Υπό Προμήθεια Είδη