Διαγωνισμός

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 28x24cm (21)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 28x24cm (21)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2021 14:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2021 14:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8427
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
21
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΓΔΕΥ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 21

Κλινική/Τμήμα

ΓΔΕΥ

Υπό Προμήθεια Είδη