Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ 41cm (20)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΡΟΥ 41cm (20)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2021 14:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2021 14:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8429
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
20
Τμήμα:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΙΜΑΤΟΛ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 20

Κλινική/Τμήμα : ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη