Διαγωνισμός

Κάλυμμα C ARM ΜΧ αποστειρωμένο διαστάσεων 102cm X 102cm / Καλύμματα υπερήχων πολυουρεθάνης 13Χ244cm (37)

Τίτλος - Περιγραφή:
Κάλυμμα C ARM ΜΧ αποστειρωμένο διαστάσεων 102cm X 102cm / Καλύμματα υπερήχων πολυουρεθάνης 13Χ244cm (37)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/01/2021 11:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2021 11:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8443
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
37
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 37

Ανάγκες Καρδιολογικής Κλινικής

Άμεση Παράδοση

Υπό Προμήθεια Είδη