Διαγωνισμός

Συρμάτινος οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη μιας χρήσης / Περιστρεφόμενος Σφιγκτηροτόμος Τριπλού αυλού (36)

Τίτλος - Περιγραφή:
Συρμάτινος οδηγός με υδρόφιλη επικάλυψη μιας χρήσης / Περιστρεφόμενος Σφιγκτηροτόμος Τριπλού αυλού (36)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/01/2021 11:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2021 11:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8444
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
36
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 36

Ανάγκες Ενδοσκοπήσεων

Άμεση Παράδοση

Υπό Προμήθεια Είδη