Διαγωνισμός

Θηκάρι εισαγωγής 7Fr X 10 cm ΜΧ (31)

Τίτλος - Περιγραφή:
Θηκάρι εισαγωγής 7Fr X 10 cm ΜΧ (31)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/01/2021 11:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/01/2021 11:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8445
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
31
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 31

Ανάγκες Αιμοδυναμικού

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη