Διαγωνισμός

Σετ αλλαγών μιας χρήσεως αποστειρωμένο (2740)

Τίτλος - Περιγραφή:
Σετ αλλαγών μιας χρήσεως αποστειρωμένο (2740)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/01/2021 08:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 08:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8447
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2740
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΓΔΕΥ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2740

ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΥΥ  ΚΑΙ (100 τεμ ΓΙΑ 4Α)

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη