Διαγωνισμός

Ολική ισχίου με press fit κοτύλη με επίστρωση από τιτάνιο, επιπρόσθετη κάλυψη από υδροξυαπατιτή σε τουλάχιστον 17 μεγέθη, ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης με διαδοχική ακτινοβόληση 3Mrad και ανόπτηση. Μηριαίο στέλεχος ευθύ, χωρίς κολάρο με highly polished επιφάνεια για χρήση με τσιμέντο και σφηνοειδή σχεδιασμό. / Οστικό τσιμέντο / Σύστημα πλύσης, σύριγγα τσιμέντου / Αναλώσιμα συμπίεσης τσιμέντου (46)

Τίτλος - Περιγραφή:
Ολική ισχίου με press fit κοτύλη με επίστρωση από τιτάνιο, επιπρόσθετη κάλυψη από υδροξυαπατιτή σε τουλάχιστον 17 μεγέθη, ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης με διαδοχική ακτινοβόληση 3Mrad και ανόπτηση. Μηριαίο στέλεχος ευθύ, χωρίς κολάρο με highly polished επιφάνεια για χρήση με τσιμέντο και σφηνοειδή σχεδιασμό. / Οστικό τσιμέντο / Σύστημα πλύσης, σύριγγα τσιμέντου / Αναλώσιμα συμπίεσης τσιμέντου (46)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/01/2021 11:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2021 11:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8449
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
46
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 46

ΚΛΙΝΙΚΗ : Α'Ο

ΕΠΕΜΒΑΣΗ : 21/01/2021

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη