Διαγωνισμός

ΤΡΟΚΑΡ 11mm x 110mm με βαλβίδα αέρος ΜΧ βάσει ΠΕΔ Α-00363,( Α/Α ΚΒ ) (2084)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΟΚΑΡ 11mm x 110mm με βαλβίδα αέρος ΜΧ βάσει ΠΕΔ Α-00363,( Α/Α ΚΒ ) (2084)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/11/2021 09:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 09:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 11:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10126
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2084
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2084

Κλινική/Τμήμα : ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη