Διαγωνισμός

Πλήρες σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης 2πλου αυλού 14,5F X 23cm ------Υδρόφιλα σύρματα νιτινόλης με επικάλυψη M-Coat ,διαμέτρου 0,035'' X150cm (2085)

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Πλήρες σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης 2πλου αυλού 14,5F X 23cm ------Υδρόφιλα σύρματα νιτινόλης με επικάλυψη M-Coat ,διαμέτρου 0,035'' X150cm (2085)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
24/11/2021 10:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 10:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10133
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2085
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2085

Ανάγκες Επεμβατικής Ακτινολογίας

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη