Διαγωνισμός

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ / ΑΚΡΩΔΙΟ ΠΛΑΣΜΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (2096)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ / ΑΚΡΩΔΙΟ ΠΛΑΣΜΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (2096)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/11/2021 13:29
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 13:29
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10140
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2096
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΝΡΧ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2096

Επέμβαση : 30/11/21

Κλινική/Τμήμα : ΝΡΧ

Τα Υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και μακράς ημερομηνίας λήξης.

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη