Διαγωνισμός

ΡΑΜΜΑ STRATAFIX SPIRAL UNIDIRECTIONAL ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ PLUS (2090)

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΡΑΜΜΑ STRATAFIX SPIRAL UNIDIRECTIONAL ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ PLUS (2090)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
24/11/2021 13:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 13:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/11/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10142
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2090
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

 

Τα Υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και μακράς ημερομηνίας λήξης.

Α.Ε.: 2090

Ανάγκες ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Άμεση Παράδοση

Παράδοση Δείγματος για αξιολόγηση στο Γραφείο Προμηθειών (γραφείο 108) έως την 29/11/21

Υπό Προμήθεια Είδη