Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΠΧΣ MP ADJUSTABLE BUTTON / ΛΑΒΙΔΑ ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗΣ / ΣΕΤ ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗΣ ALL INSIDE / ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (2099)

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΠΧΣ MP ADJUSTABLE BUTTON / ΛΑΒΙΔΑ ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗΣ / ΣΕΤ ΜΗΝΙΣΚΟΣΥΡΡΑΦΗΣ ALL INSIDE / ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (2099)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
24/11/2021 14:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 14:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/11/2021 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10145
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2099
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Β'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2099

Επέμβαση : 03/12/21

Κλινική/Τμήμα : Β΄Ο

Τα Υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και μακράς ημερομηνίας λήξης.

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη