Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ALL SUTURE ANCHORS (επαναληψη ανάρτησης 2098)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ALL SUTURE ANCHORS (επαναληψη ανάρτησης 2098)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 07:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 07:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 11:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10146
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2098
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Β'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2098

Επέμβαση : 30/11/21

Κλινική/Τμήμα : B΄Ο

Τα Υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και μακράς ημερομηνίας λήξης.

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη