Διαγωνισμός

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2068)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2068)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 08:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 08:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 11:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
10149
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2068
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2068

Επέμβαση : 29/11/21

Κλινική/Τμήμα : Β΄Χ

Τα Υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής και μακράς ημερομηνίας λήξης.

Άμεση Παράδοση

 

Υπό Προμήθεια Είδη