Διαγωνισμός

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΙΟΝΙΣΤΗ) ΤΗΣ ΜΤΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΙΟΝΙΣΤΗ) ΤΗΣ ΜΤΝ
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/09/2022 14:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/09/2022 14:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12357
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ

Παρατηρήσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,23068%, ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Υπό Προμήθεια Είδη