Διαγωνισμός

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ DACRON (2296)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ DACRON (2296)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/09/2022 09:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/09/2022 09:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/09/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12363
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2296
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΓΓΕΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE:2296

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑ:ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Υπό Προμήθεια Είδη