Διαγωνισμός

TIP ΠΛΥΣΗΣ (ΡΥΓΧΟΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΦΘ/ΚΟ 0,3mm (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1918)

Τίτλος - Περιγραφή:
TIP ΠΛΥΣΗΣ (ΡΥΓΧΟΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΦΘ/ΚΟ 0,3mm (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1918)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 08:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 08:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12384
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1918
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΑΕ: 1918

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κλινική/Τμήμα : ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

26/09/2022 14:00 27/09/2022 14:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΛΛ

26/09/2022 11:00 26/09/2022 14:00


Αιτιολογία Παράτασης

΄΄

23/09/2022 13:00 26/09/2022 11:00


23/09/2022 09:00 23/09/2022 13:00


Υπό Προμήθεια Είδη