Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ - SHAVER 4.0/5.0mm - ΜΗΝΙΣΚΟΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ TRUESPAN- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ NANOFIX (2319)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ - SHAVER 4.0/5.0mm - ΜΗΝΙΣΚΟΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ TRUESPAN- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ NANOFIX (2319)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 11:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 11:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/09/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12385
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2319
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Β'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

AE: 2319

ΕΠΕΜΒΑΣΗ: 29/09/2022

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: Β' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη