Διαγωνισμός

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (2326)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (2326)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/09/2022 13:39
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/09/2022 13:39
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/09/2022 08:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12393
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2326
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΓΔΕΥ

Παρατηρήσεις

AE:2326

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΔΥΥ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 108 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη