Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ 7,5FR 30CC ΒΑΣΕΙ ΠΕΔ -Α-00268 (Α/Α26) (2408)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ 7,5FR 30CC ΒΑΣΕΙ ΠΕΔ -Α-00268 (Α/Α26) (2408)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/09/2022 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2022 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12464
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2408
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE:2408

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

30/09/2022 13:30 30/09/2022 14:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΛΛ

Υπό Προμήθεια Είδη