Διαγωνισμός

VASCULAR PROBE,8CM,1-1,5MM MX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ / ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "Υ" 3/8Χ3/8Χ3/8 ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2336)

Τίτλος - Περιγραφή:
VASCULAR PROBE,8CM,1-1,5MM MX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ / ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "Υ" 3/8Χ3/8Χ3/8 ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2336)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/10/2022 09:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2022 09:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2022 08:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12471
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2336
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE: 2336

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Υπό Προμήθεια Είδη