Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΤΙΟΥ / ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ / ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ (2423

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΤΙΟΥ / ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ / ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ (2423
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/10/2022 11:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2022 11:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 10:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12475
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2423
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE:2423

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:10/10/22

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ:ΚΑΡΔΧ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη