Διαγωνισμός

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ SHUNT CLEARVIEW 1,25 MM MX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ ΤΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΟ ΒΑΡΙΔΙΟ) (2427)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ SHUNT CLEARVIEW 1,25 MM MX ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΡΑ ΤΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΟ ΒΑΡΙΔΙΟ) (2427)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/10/2022 14:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2022 14:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 08:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12476
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2427
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE:2427

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΚΑΡΔΧ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Υπό Προμήθεια Είδη