Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΧΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΗΡΟΥ ΜΕ FLIPBUTTOΟΝ. ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ SELF LOCKINGI – SHAVER 3,5 mm, 4,5 mm ΚΑΙ 5,5 mm – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ Μ FIX (2429)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΧΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΗΡΟΥ ΜΕ FLIPBUTTOΟΝ. ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ SELF LOCKINGI – SHAVER 3,5 mm, 4,5 mm ΚΑΙ 5,5 mm – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ Μ FIX (2429)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2022 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2022 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12480
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2429
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

AE: 2429

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:06/10/22 

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: Α' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Διευκρινίσεις

05/10/2022 09:10

ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 10/10/22

Υπό Προμήθεια Είδη