Διαγωνισμός

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ ΥΒΡΙΔΙΟ / ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ(2428)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ ΥΒΡΙΔΙΟ / ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ(2428)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/10/2022 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/10/2022 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12481
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2428
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

AE: 2428

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:10/10/22 

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: Α' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη