Διαγωνισμός

INFUSOMAT TUB.STAN.300 CM MX (2460)

Τίτλος - Περιγραφή:
INFUSOMAT TUB.STAN.300 CM MX (2460)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2022 10:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 10:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2022 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12499
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2460
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΑΕ: 2460

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κλινική/Τμήμα : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

 

Υπό Προμήθεια Είδη