Διαγωνισμός

ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΧ 3,6ΜΜ ΜΧ LONG LENGTH HANDLE ΒΑΣΕΙ ΠΕΔ-Α-00268 / ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ TOURNIQUET ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΧ (Α/Α 16) (2457)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΧ 3,6ΜΜ ΜΧ LONG LENGTH HANDLE ΒΑΣΕΙ ΠΕΔ-Α-00268 / ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ TOURNIQUET ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΧ (Α/Α 16) (2457)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2022 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2022 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12503
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2457
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

ΑΕ: 2457

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κλινική/Τμήμα : ΚΡΔΧ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

Παράδοση Δείγματος για αξιολόγηση στο Γραφείο Προμηθειών (γραφείο 108) 

Υπό Προμήθεια Είδη