Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗΣ (2455)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗΣ (2455)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2022 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2022 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2022 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
12505
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2455
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΑΕ: 2455

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κλινική/Τμήμα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

Παράδοση Δείγματος για αξιολόγηση στο Γραφείο Προμηθειών (γραφείο 108) 

Υπό Προμήθεια Είδη