Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΑΕ:749)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΑΕ:749)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/03/2023 08:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/03/2023 08:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/03/2023 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
13956
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
749
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρατηρήσεις

AE: 749

ΤΜΗΜΑ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ        

 

Υπό Προμήθεια Είδη