Διαγωνισμός

ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ (DACRON KNITTED), ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16Χ8cm ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ / ΕΥΘΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΑΠΟ ept-fe ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 70cm (ΑΕ:884)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΧΑΛΩΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ (DACRON KNITTED), ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16Χ8cm ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ / ΕΥΘΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΑΠΟ ept-fe ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 70cm (ΑΕ:884)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/03/2023 14:13
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/03/2023 14:13
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
13975
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
884
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΓΓΕΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

AE: 884

ΕΠΕΜΒΑΣΗ: 22/03/2023

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ        

 

Υπό Προμήθεια Είδη