Διαγωνισμός

ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 39L ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ / ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 35L ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (ΑΕ:907)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 39L ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ / ΕΝΔΟΒΡΟΧΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 35L ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (ΑΕ:907)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2023 10:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 10:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/03/2023 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
14001
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
907
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

AE: 907

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ        

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               

 

Διευκρινίσεις

17/03/2023 10:30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη