Διαγωνισμός

ΣΥΡΜ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΥΔΡ ΑΚΡ 0035΄΄ 450CM MX (AE 1640)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΡΜ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΥΔΡ ΑΚΡ 0035΄΄ 450CM MX (AE 1640)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/05/2024 13:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/05/2024 13:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16640
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1640
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

AE 1640 

TMHMA ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΟΠΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη