Διαγωνισμός

ΘΕΡΜΟΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΧ (ΑΕ 1642)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΘΕΡΜΟΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΧ (ΑΕ 1642)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/05/2024 13:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/05/2024 13:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16642
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1642
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

ΑΕ 1642 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΟΠΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη