Διαγωνισμός

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΑΕ 1648)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (ΑΕ 1648)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/05/2024 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/05/2024 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16649
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1648 (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΕ 1648

ΗΜΕΡΟΜ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  21 ΜΑΙΟΥ 24

ΤΜΗΜΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΠΩΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη