Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΕΚΤΟΜΗΣ ΟΛ. ΠΑΧΟΥΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΧ.ΕΝΤΕΡ. (FTRD SYSTEM SER) (AE:1665)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΕΚΤΟΜΗΣ ΟΛ. ΠΑΧΟΥΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΧ.ΕΝΤΕΡ. (FTRD SYSTEM SER) (AE:1665)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2024 15:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 15:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16665
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1665
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

AE:1665

TMHMA: ΕΝΔΟΣΚΠΟΠΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη