Διαγωνισμός

ΣΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ 40Χ80CM ΜΧ (ΑΕ:1667)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ 40Χ80CM ΜΧ (ΑΕ:1667)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2024 15:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 15:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16667
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
16673 B ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΕ:1667

TMHMA: 3Β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη