Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PLUM LIFE CARE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 0,2μm (AE:1668)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PLUM LIFE CARE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ 0,2μm (AE:1668)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2024 15:22
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 15:22
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16668
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
16683Β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΕ:1668

TMHMA: 3Β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη