Διαγωνισμός

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ INFUSION SET 15MM / ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜ/ΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΧ / ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΟΣ ΜΕ CUFF (SPIRAL) No 8 /ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜ/ΚΟΣ Ν.2 ΜΧ (ΑΕ:1669)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ INFUSION SET 15MM / ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜ/ΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΧ / ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΟΣ ΜΕ CUFF (SPIRAL) No 8 /ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜ/ΚΟΣ Ν.2 ΜΧ (ΑΕ:1669)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2024 15:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 15:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16670
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1669
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

AE:1669

TMHMA: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη