Διαγωνισμός

ΕΝΔΟΣΤ. SHUNT CLEARVIEW 1,25MM KOYTI 5TEM /ΕΝΔΟΣΤ SHUNT CLEARVIEW 2MM KOYTI 5 TEM (AE:1671)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΔΟΣΤ. SHUNT CLEARVIEW 1,25MM KOYTI 5TEM /ΕΝΔΟΣΤ SHUNT CLEARVIEW 2MM KOYTI 5 TEM (AE:1671)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/05/2024 15:41
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/05/2024 15:41
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
16673
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1671
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟ/ΧΕΙΡ

Παρατηρήσεις

ΑΕ:1671

TMHMA: ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ          

Υπό Προμήθεια Είδη