Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΜΟΝ. ΚΑΘ.ΑΙΜ/ΣΗ 2ΑΥΛΩΝ 14.5FR 23CM /ΣΕΤ ΚΑΘ/ΡΑ ΜΟΝ.ΑΙΜ/ΣΗΣ 2ΑΥΛ 14.5 27FR/ ΘΗΚΑΡΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 5R X 10CM MX (AE:2377)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΜΟΝ. ΚΑΘ.ΑΙΜ/ΣΗ 2ΑΥΛΩΝ 14.5FR 23CM /ΣΕΤ ΚΑΘ/ΡΑ ΜΟΝ.ΑΙΜ/ΣΗΣ 2ΑΥΛ 14.5 27FR/ ΘΗΚΑΡΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 5R X 10CM MX (AE:2377)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/07/2024 08:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/07/2024 08:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17166
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2377
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παρατηρήσεις

AE:2377

TMHMA: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη