Διαγωνισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΥΡΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΑΕ 2384)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΙΣΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΥΡΗΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΑΕ 2384)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/07/2024 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/07/2024 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17172
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2384
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Β'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΑΕ 2384

ΤΜΗΜΑ  ΒΌ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 16/07/2024

ΟΠΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη