Διαγωνισμός

ΑΔΙΑΒ/ΧΟ ΑΠ/ΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 210Χ80 CM MX (AE:2424)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΔΙΑΒ/ΧΟ ΑΠ/ΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ 210Χ80 CM MX (AE:2424)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/07/2024 16:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 16:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/07/2024 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17205
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2424
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

AE:2424

TMHMA: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη