Διαγωνισμός

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΝΟ 28 ΜΧ ΜΕ TROCAR (2158)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΝΟ 28 ΜΧ ΜΕ TROCAR (2158)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/10/2019 13:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2019 13:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5234
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2158
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2158

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κλινική/Τμήμα : ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη