Διαγωνισμός

SEPTOJECT 27 G LONG ΓΙ Α ΓΝΘΧ ΧΡΗΣΗ (2108)

Τίτλος - Περιγραφή:
SEPTOJECT 27 G LONG ΓΙ Α ΓΝΘΧ ΧΡΗΣΗ (2108)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/10/2019 13:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2019 13:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5235
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2108
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2108

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κλινική/Τμήμα : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη