Διαγωνισμός

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΓΝΘX ΧΡΗΣΗ (ERICH ARCH BAR ROLL ) (STAINLESS STEEL ) M 40,25'' (L) MX (2128)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΓΝΘX ΧΡΗΣΗ (ERICH ARCH BAR ROLL ) (STAINLESS STEEL ) M 40,25'' (L) MX (2128)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
-
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/10/2019 08:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2019 08:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 07:30
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5238
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2128
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Παρατηρήσεις

AE:2128

ΑΝΑΓΚΕΣ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη