Διαγωνισμός

Υλικά αρθροσκόπισης ώμου - άγκυρες απορροφήσιμες τύπου σφήνας - αντλία - διαθερμία 90 μοιρών - shaver μαλακών μορίων (2196)

Τίτλος - Περιγραφή:
Υλικά αρθροσκόπισης ώμου - άγκυρες απορροφήσιμες τύπου σφήνας - αντλία - διαθερμία 90 μοιρών - shaver μαλακών μορίων (2196)
Φορέας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 15:29
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 15:29
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2019 07:00
Τόπος Διενέργειας:
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5279
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
2196
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Α'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Α.Ε.: 2196

Επέμβαση : 14/10/2019

Κλινική/Τμήμα : Α' Ο 

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη